โครงการต้นกล้าอาชีพ "WeBlog Camp ครั้งที่ 1" จัดที่ TK Park, World Trade Center

โครงการต้นกล้าอาชีพ "WeBlog Camp ครั้งที่ 1" จัดที่ TK Park, World Trade Center
เชิญชมภาพชุด การไปเที่ยวเมืองโบราณ ของคณะอบรม weBlog Camp 2009 ครั้งที่ 1 (คลิ๊กภาพ)

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สร้างเว็บบล็อก หรือเว็บไซต์ ในการไปเที่ยวที่เมืองโบราณ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณ

รายละเอียดที่ต้องมี ภายในเว็บบล็อก หรือเว็บไซต์

  • บทความ บันทึกการเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น ภาพการรวมตัวกันก่อนออกเดินทาง ขณะอยู่ในรถ ขณะก่อนขึ้นรถราง ขณะเที่ยวชมเมืองโบราณ ขณะถ่ายภาพที่ระลึกสัญลักษณ์เมืองโบราณ ขณะเดินทางกลับ
    ภาพถ่ายขณะเที่ยวชมเมืองโบราณ
  • บทความที่ต้องมีรายละเอียดสถานที่โบราณ หรือท่องเที่ยวพร้อมประวัติ อย่างน้อย 6 สถานที่ (สามารถเสริช์จากเน็ตได้)
  • บทความ ที่ต้องมีภาพถ่ายหมู่ตลอดการเที่ยวชม ไม่น้อยกว่า 10 คนขึ้นไป อย่างน้อย 2 ภาพ พร้อมคำบรรยายายพอสังเขป
  • บทความ ที่ต้องมีภาพหมู่ทั้งหมดที่ร่วมเที่ยวชม ในจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโบราณ อย่างน้อย 1 ภาพ
  • บทความ ที่ต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองโบราณที่ประทับใจสมาชิกในกลุ่มทุกคน อย่างน้อยคนละ 1 แห่ง พร้อมคำบรรยาย เช่น กลุ่มมี 3 คน ก็ต้องมี 3 แห่ง เช่น มาพบเห็นแล้วสวยประทับใจ หรือเคยอยากไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่มีโอกาส เมื่อมาพบเห็นจึงรู้สึกดี หรือเคยไปกับครอบครัว หรือเคยบอกรักใครสักคน หรือเคยมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในอดีต เป็นต้น

สามารถค้นหาภาพถ่ายได้จากเว็บบล็อกประชาสัมพันธ์โครงการ หรือ ภาพถ่ายที่แต่ละกลุ่ม ได้เตรียมการไว้ หรืออาจจะขอจากเพื่อนๆ ที่ไม่ได้ทำโจทย์นี้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เชิญร่วมกันแสดงความคิดในทุกบทความครับ