โครงการต้นกล้าอาชีพ "WeBlog Camp ครั้งที่ 1" จัดที่ TK Park, World Trade Center

โครงการต้นกล้าอาชีพ "WeBlog Camp ครั้งที่ 1" จัดที่ TK Park, World Trade Center
เชิญชมภาพชุด การไปเที่ยวเมืองโบราณ ของคณะอบรม weBlog Camp 2009 ครั้งที่ 1 (คลิ๊กภาพ)

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เกี่ยวกับโครงการ

จากสภาวะในปัจจุบันที่เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจไปทั่วโลก วิกฤติเศรษฐกิจหดตัว ทำให้รัฐบาลไทยได้มีนโยบายส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของประชากรในประเทศ ด้วยการจัดตั้งโครงการ “ต้นกล้าอาชีพ” โดยอบรมการสร้างอาชีพ เพื่อลดปัญหาการว่างงาน สนับสนุนอาชีพอิสระ โดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ

ภาวะว่างงานนี้ กระทบคนไทยทั้งประเทศ ไม่เว้นแม้กระทั่งคนพิการ และแน่นอนถือว่ายิ่งซ้ำเติมการดำรงชีวิตของคนพิการที่ในภาวะปกติ ก็หางานทำลำบาก หรือประกอบอาชีพอิสระลำบากอยู่แล้ว

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้เป็นตัวกลางดำเนินการให้กับกลุ่มองค์กรคนพิการ ในการจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ภายใต้โครงการ “ต้นกล้าอาชีพ”

บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดโครงการอบรมความรู้ให้กับคนพิการ ซึ่งตรงกับนโยบายของทางบริษัท พีดับบลิวดีฯ ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ให้กับคนพิการในด้านไอที คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงาน สร้างรายได้ อยู่ที่บ้าน ไม่ต้องเดินทาง เมื่อมีรายได้ จะทำให้คนพิการเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่าต่อตนเอง และครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพ ความสามารถ ให้สังคมได้เห็น และยอมรับความสามารถของคนพิการมากขึ้น

โครงการอบรมนี้มีชื่อว่า weBlog Camp 2009 ครั้งที่ 1 สอนหลักสูตรการทำเว็บบล็อก เว็บไซต์ เพื่อสร้างรายได้บนอินเตอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ.2552 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิรด์พลาซ่า ซึ่งนอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติแล้ว

ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆดังนี้


อีกความสำคัญของโครงการคือเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในโลกของอินเตอร์เน็ต เว็บบล็อก และเว็บไซต์สำเร็จรูป ที่ผู้เข้ารับการรอบรม จะได้รับการอบรมจากเหล่าวิทยากรที่มีความสามารถ มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในประเทศไทย ดังนี้

  • คุณธีระ ศิระธนาพันธ์ อบรมในหลักสูตรโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้างเว็บบล็อก เว็บไซต์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็ดดูเคชั่น เอดคลิก จำกัด อดีตอาจารย์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารการตลาดของบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการประหยัดพลังงาน อดีตนักเรียนทุนจากออสเตรเลีย และญี่ปุ่น
  • คุณกติกา สายเสนีย์ หรือ คุณเก่งดอทคอม อบรมในหลักสูตรการตลาดออนไลน์ ผู้คร่ำหวอดในวงการโฆษราออนไลน์ เจ้าของบริษัท และเว็บไซต์ดัง keng.com ซึ่งเป็นที่รู้จักสู่สังคมไทย ตั้งแต่ปี 1999 ได้ชื่อว่าเป็นออนไลน์ไดอารี่ แห่งแรกของประเทศไทย ที่เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เรื่องการทำ Blog, Blog Marketing และการตลาดออนไลน์
  • คุณจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ หรือ คุณเม่น อบรมในหลักสูตร WordPress ศิลปินอารณ์ดี ผู้บริหาร TiGER iDEA และ Vaivaisoft ผู้วางหลักสูตรกราฟฟิคโอเพ่นซอร์สสำหรับมัธยมปลาย และฝึกอบรมครูนักเรียน ให้กับเนคเทคใน โครงการไอทีวัลเล่ย์
  • คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง อบรมในหลักสูตร Joomla ประธานกรรมการบริษัทมาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด และกรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ผู้แต่งหนังสือ “สร้างเว็บแบบมืออาชีพด้วย Joomla” เจ้าของเว็บไซต์ชุมชน Mambo และ Joomla วิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการพัฒนา Application .ให้กับธุรกิจต่างๆ มากว่า 20 ปี
  • คุณอนิษา อนันตการ อบรมในหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป Ready Planet ผู้เชี่ยวด้านการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ให้กับผู้ใช้งาน ที่มีลูกค้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากบริษัท แกรนด์แพลนเน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • คุณศรัณย์ ยุวรรณะ อบรมในหลักสูตรการสร้างเว็บ Blogger อดีตนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย ผู้เชี่ยวชาญฟังก์ชั่นการใช้งานของ Google ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บ Blogger ผู้ร่วมแต่งหนงสือ Google Apps วิทยากรที่มีชื่อเสียงในวงการ ฉายา Google Hacks
  • คุณสุกิจ มัทนวีรพงศ์ อบรมในหลักสูตรด้านการตลาดบนมือถือ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด หรือมือถือฮัทช์ ที่จะมาช่วยแนะนำความรู้ด้านการตลาดอื่นๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมให้มีมุมมองกว้างมากขึ้น
  • คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล อบรมในหลักสูตร key word ที่จะทำให้เว็บติดอันดับต้นๆ ใน Google กรรมการผู้จัดการบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ผู้พิการรุนแรง ที่เมื่อ 3 ปีก่อนยังส่งอีเมล์ไม่เป็น และยังเคยได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรแทบทุกท่านที่กล่าวมา แต่ปัจจุบันสามารถทำเว็บบล็อกให้ติดอันดับ 1 ใน Google ได้ภายใน 1-2 เดือน

หลักสูตรที่เข้มข้น ตลอด 22 วัน จะสามารถทำให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้อย่างแท้จริง พร้อมการทดสอบระหว่างการอบรม จากท่านวิทยากร นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่ม ทำ work shop เพื่อทดลองนำความรู้ที่ได้รับมาทำกิจกรรมร่วมกัน หลังจบหลักสูตร และผ่านการทดสอบ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศถึงผลการเรียนตามรายหลักสูตร เพื่อจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรืออ้างอิงรวมทั้งยังจะได้รับโอกาสในการรับงานว่าจ้างตามความต้องการของลูกค้า จากผู้สนับสนุน และทางบริษัท พีดับบลิวดีฯ ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เชิญร่วมกันแสดงความคิดในทุกบทความครับ