โครงการต้นกล้าอาชีพ "WeBlog Camp ครั้งที่ 1" จัดที่ TK Park, World Trade Center

โครงการต้นกล้าอาชีพ "WeBlog Camp ครั้งที่ 1" จัดที่ TK Park, World Trade Center
เชิญชมภาพชุด การไปเที่ยวเมืองโบราณ ของคณะอบรม weBlog Camp 2009 ครั้งที่ 1 (คลิ๊กภาพ)

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สร้างเว็บบล็อก หรือเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ อุทยานการเรียนร้ TK Park

รายละเอียดมีดังนี้
  • ทำเว็บแนะนำ TK Park โดยต้องมีภาพสถานที่ในจุดต่างๆ พร้อมคำบรรยาย อย่างน้อย 10 มุม หรือ 10 จุด
  • ต้องมีรายละเอียดตารางกิจกรรมของเดือนสิงหาคม
  • บทความแนะนำหนังสือภายใน TK Park พร้อมภาพประกอบ อย่างน้อย 5 เล่ม
  • ต้องมีบทความถึงโครงการ weBlog Camp 2009 ที่มาใช้สถานี่อย่างน้อย 1 บทความ พร้อมภาพประกอบ
  • ต้องมีบทความแนะนำเจ้าหน้าที่ใน TK Park อย่างน้อย 3 ท่าน โดยผู้เข้ารับการอบรมควรพูดคุย ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เองโดยตรง ว่าได้รับโจทย์ให้ทำกิจกรรม Work Shop

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เชิญร่วมกันแสดงความคิดในทุกบทความครับ